X
تبلیغات
╪ عــِشـ ـق ِ مــ ـכּ استـــقلـــ ـــال ╪


╪ عــِشـ ـق ِ مــ ـכּ استـــقلـــ ـــال ╪

❤ ℒ ˩ტ√ℯ u ℰstℯℊlαl ❤  ﺑِﺒَפֿـﻧﯿﻮﺗﻮטּ ! ﭼפּﻥ اسـتــقلــال ﻣﺮﺍ ﺟﺬﺏ ﻣیـڪُﻨﺪ  

 ﺑﺒפֿـﺶ ﺩڪﺎﺭﺕ ! ﭼـפּטּ استــقلالی ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭז  

 ﺑﺒפֿـﺍﺩﯾﺴﻮטּ ! ﭼפּ استقلال ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑפֿـﺶ ﺟﻬﺎטּ ﺍﺳﺖ 

 ﺑﺒפֿـﺶ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺩَﻡ ! ﭼـפּטּ استـقلـال ﻃﻠـפּﻉ ﻣـ ﺍﺳﺖ 

 ﺑﺒפֿـﺭُﻡ! ﭼـפּטּ ﻫﻤـہ ﯼ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ استــقـلـال ﻣﯿﺮﺳﺪ 

 ﺑﺒפֿـﮊפּﻟﯿﺖ ! ﭼפּטּ  استقلال ﻣﻌﺸـפּﻕ ﺍﺳﺖ 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://s5.picofile.com/file/8107690542/reeeeeee.jpg

     


TagS استقلال, عشق من استقلال
تاريخ دوشنبه هشتم خرداد 1391سـاعت 11:32 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

پـَروَنده استقلال بسته شُد ...

گـُزارِشگــَر کــه ایــن جملـَرو گــُفــت یـه بغضـی اومــَد سـراغَـم...

اِی..اونَــم چــه بــُغضــی ، قیــافــه ی غمـگیـــن بچـه هــا ، قیـافــه ی

رَحــمَتی ، شــَب ، وقــتی خــوابیــده بــودَم از ذِهــنَــم میگــذَشتن ...

چقــد بــَد میشــه ادَم بــا تمــوم غَــم پَــتــو رو تــا تَــه بکــشــه !!! چقــد

بَــد میشــه باخــتِ استقلــآل ، قــاطی دقدغـه هــای دیگــَت شــه -_-

آره رفــیقـَم ، آره داداشـَم ، اره ... استقلـال بـبره بـبازه ، هیــچ پولــی

تو جیــب ِ مــَن نمیــره ، وضعــیتَم عــوض نمیشــه ...

ولــی میدونــی چیــه ؟ مَــن اینجـوری دوســت دارَم ...!

همیشــه مـامانَم میگــه کَم وقتــتو صرف ِ استقلـال کُن ! اَمـا کــاش بدونه

مَن وقــتی یه چـیزی بـه دلَم نشست محالــه ازَش دست بِکِشَم ...

همـه دیوونــه ، بیکــآر ، و {....} صِدام میزَنَن !

اَمـا مَـن از ایــن جــنون دَست نمیکـِشَم

تا اخـر نفَسَم ، وقـتی کِ دستــام از شدَت پیــری میلرزه ، وقتــی

کـه گوشــه تختَم ، از بیمـاری ، دارَم جون میدَم هَم ، بازی های

استقلـال رو میبـینَم و دآد میزَنــم : × استقلـال استقلـال ×

استقلـال بهـترین دوستَم ، امیـدَم ، سرگـرمیم ، تفـریحـَم ...

× همــه چیم ! ×


http://s5.picofile.com/file/8120337918/w.jpg

××××

استقلال واقعـا مردونه بازی کَرد :)

بـا حالَت ِ معلومی نوشت : قـهرمـانی رئــال عزیزَم ، رو بــه رئالی هـا

تبریک میگــَم ، بارسـایی ها ؟ بلـآخره قهـوه ای هَم رنگـه دیگــه =))

با حالتِ شوق نوشت : از این به بعد باید به فکـر ایران باشیم :OTagS مهدی رحمتی, عشقم استقلال
تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393سـاعت 14:9 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |

حـال خوبــی نـבارَم ... خیلـی بَבه آבم 3-1 ببـازهـ و حـتی سهـم ِ اسیایی

هم نگـیرهـ ... ! خیلی بَـבه استقلـال بـہ قول مزבک ، ..... بگذریم ..

فـَصل نقل و انتقالـات ، با اون خریـבای افتضامـون حـבس میزבم کــه قراره

ایـن بلـاهـا سرمــون بـیاב ، تمـوم سرخ בلـارو ریخــتیم تو تیــم ، غریـبه هـا

واسمــون بازی کـَرבَن ... با تعصبــا یہ کـنار رفتــن ، بعضی هـا تنهـامون گذاشتن

و مـا مونـבیمـ و یہ בنیــا ناراحــتی ... ~~ :|

مَن کـہ حرفی نـבارَم ...

فقــط تنهــا کــاری کـه میتــونَم بکـنم ، افسوس خورבنہ ... اسیا بـבون

استقلـال هیچ معنی نـבاره ... :((

בیگـہ בلـم به بازیکــنا تنــگ نمیشـہ :| دیگـہ בعـا نمـیکُنَم کـہ فصل

شـرو شـہ ... خیـلی ناراحَتَم ... !

امـا بازَم میگــَم : پرچَم ِ تیـمَم خیلـی بالـاس ~~ بعلـه ایجوریـاس

{ جـونَم قافیــہ }

چـون ، مـا خیلــی مشکلـات בاشتیـم مـا مثــه بعضی هـا نیستیم

کـہ خروار خـَروار خرج کـنیمـ بهتــرین بازیکـنای لیگـ رو בاشتـہ باشیم

وَلـی آخــر ســَر ، بخـاطر مساوی کـرבن و باخـَت בیگـر تیـم هـآ ،

تازه نایــِب قهرمــان شــیم ... :))http://s5.picofile.com/file/8119749334/kihodafez.jpg


هـِی هـی ... خاطرات ازارَم میدَن ... ! چـہ کـنم ؟ استقلالیـم و بہ قهرمانی

عادَت دارم خُب ، حق دارَم کِ ناراحت باشَم :|

یادش بخـیر ، اون شـَب کِ قهـرمون شدیـم از خوشالـیم نمیدونستم

چی بنویسـَم ...! چـہ سال خوبی رو داشتیـم ... نَ ؟

جـواد ، فرهـاد و ... خلاصـہ همہ بودَن ...!

حَق فولـاد بود کِـہ قهرمون شہ ، ناراحتیم بخاطر اسیاست :|

پ.ن : دیگـہ لیگ تمـوم شُد ، مـَنم کِ ناراحَت ، شاید کم بیام شایدَم...

دیگـہ باید بچسـبَم به درسَم ، اگـه جواب ِ کـامنتارو دیر دادَم ببخشین

دوستون دارَم ، میبینمـتون :*

پ.ن : بہ امید موفقیت تیممون مقابل ِ عربـا :)

~~~~~~~~

im listeing to ^_^ :


yeniden , yandi tum isiklar ... yeniden

تاريخ جمعه بیست و دوم فروردین 1393سـاعت 23:5 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

الـان کـافیــه بیــایــین مـنو بـبـینین ، رنـگم مثــه دیــوار شــده

قلـبــم هــنوزم داره میــزنـــه ، دستــآم َم سـرده ، ســرد :((

همیشــه اخــرای فصــل ایــن شکــلی میشمـآ :(( ، چــی بگـــم ؟!

خیلـی خوشـالــم :) ، داشتــم امــیدمـو از دســت میدادَم ولــی واقنَـم

خــدا بزرگــه :) ، آخ کـه بدونــین چقــد استـرس داشتــم تـو اون لحظه های

آخــَر :| ، داشتــم سکــته نقـوص میــکردم جــان آرش =((

اصــن سرپـا میدیدَم :|

استقلـال خوب بازی کــرد امـا نیمــه دوم خـراب کــردیـــم :(

خیلـی خوشالــم کــه ارشــی گــل زَد و از همــه مُهــم تــر ، مــا

تونستــیم ســه امتیــاز بازی رو حـفظ کنــیم و از همــه مهــم تر تر تر

شکــسته شــدن شــاخ اونــائی کــه تــو مــدرسه الکـی زر میزدن ~~

ولــی ، فــغانــی خیلــی مسخــره بازی دراوُرد :|

مــردَمـَم داور دارَن ، مــآئَــم داریـــم :|  الکـــی دو بازیکــنو خـارج کرد

چقــد عقــده اخــه :|؟

از هـمه بــدتر ، بازی بعـدیــم انــدو رو نــداریــم ! *_*

هـی وای مــن ... کی قهــرمـان میشــه؟

پ.ن : ببـین داش مهــدی ، خیلـی دوســت دارَم تــو نبــودی

تکلــیفمــون معلــوم نبـــود خیــلی مــردی ، خیلــی ...

پ.ن : جــوادَ هم میــادآ ، قــردادشــو بــا تیمـش

تمدیــد نمیــکنــه :) ، چقــد خوشالــم خــدا ... ! کـاش بدونــم واس

چـی رفـ ؟

خـدا پشــت o پنــاهت تیــمم


http://s5.picofile.com/file/8119173300/24839191955017201072.jpgTagS ارش برهانی, جوادنکونام, جواد نکونام, مهدی رحمتی, اندرانیک تیموریان
تاريخ یکشنبه هفدهم فروردین 1393سـاعت 20:9 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |

مـَن عــاشق دروازه بــان الجــزیره شــُدم =))

عــوزی انــقد رو اصــابـَم را رفــت عــاشقش شــُدم :دی

ایــن میــدونــین کیـــه ؟! هـــمون جیگــریـــه کــــه قبلــآ َم

کــه اس اس با الجــزیره بازی داشــت ، از قصــد بنــدکفـشاشـو

باز کـــرد تــا وَخ کــــشی کــنه { اگــه اشتبـا نکــنم }

دلــم میخــواد یــه روغـــن گــاو رو ســرش بمـــالـــم ، بلکــه

فرجــی شــد ُ عقـــل پیـــدا کــرد =))

آرهـ ، خیـــلی خوشــالــَم :) استقــلــال خیلــی خــوب بــازی کـرد

وَ ایـــن واســـم یـــه دنــیــاس ... از همــه مــُهــم تــر روی عربــآ رو

تـــو خــونــه خودشـــون کـــم کـــردیـــم :)

فعــلــا کــه سومیـــم ، دیگـــه نمیــدونـــم چــی پیــش میــاد ؟

امــا خــدایــی خیــلی حــال مــیده آدم تـــو وضعــیت بــد صعـود

کــنــه ، خـدا جــونَـــم هوای استقلــال ُ داشتـــه بـــآش :*

دیــدیــن ؟ وقــتی ارش بــاشه چقــد خوب میشـــه ؟ درستــه

خوب بازی کــردیــم امـــــا مـن هـــنوزَم میگـــم مــا بــه یـــه

فینــیشــر خــوب نیـــآز داریـــم :|

تشکــر ، از همــه کســایی زحمــت کشــیدَن و ایرانــیای گلـی

کــه استقلــالــو تنـــها نزاشتــــن ~~_~~


http://s5.picofile.com/file/8118741384/23232332.jpg


امشـب ، دورتـموند و رئــال بازی دارَن ، میخــام به عشق

نــوری بازی رو ببیـــنم ، عاشقش شدیــم رفت دیگــه =))TagS رئال مادرید, ارش برهانی, استقلال
تاريخ چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393سـاعت 22:51 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

از الــان دارم حــدس میــزنَـــم کـــه مدرســه کــه باز شــُد

لنگـــی هــا و بــارســآیی هــا زنــــدم نمیـــزارَن :|

بیچــآره مــَری ... :( ~~ واقعــآ حــق رئـــــال نبـــود کـــه ببازهـ

یـــه عالمـــه اشتــباهــات داوَری ،خــدایــا ، بـــَس نیســت فدات

شـــم؟ ایـــن خــَرسِلــونــآ تــا کــی میـــخــآد بــآ داوَر واســمون شاخ

شـــه؟ :| فقــد دلـــم میخــاد بــزنَـــم دهــن مسی و اون دوستــای

مسخــرشــو خــُرد کـــنم ... حالــا بیـــا تو مــدرســـه بــه

خرسلونــائی هــآ بــِفــمون کـــه بـه کــمک داور بــُردَن...

اونــم از استقلــال کــه ، روز عیـــد ، زد تــو حــالمــون

استقلــآل رده چهــارمــه :(( خــدایــا چی بدتر

از ایـــــن؟ :( قلــبم داره از جــاش درمیـــاد ؟ دلـــم

دیگـــه به چــی خوش شـــه ؟! مــَن دیگـــه به کــی

بگـــم حــرفمــو ؟ عــاقا مــن استقلــال سابقمــو میخام :|

دیگــه نــه گریــه تسکــینی دارهـ  ، نــه غصـــه ...

نــه اعتــراض ...! مســبب تمــام این مشکلــات اون

بازیکــنان بی مــرام هستـــن کــه وسط راه تنهــامون

گذاشـــتن ، آره ، تقصـیره شمــاست -_-

آقــای جــباری اگــه شمــا بودی وضعیتـ این نبــود

آقــای نکــونام اگــه نمیرفتــی ، هیچ وقت نمیباختیــم

آقــآی قلعــه نــوئی اگــه بازیکــنای دُرُس حسابی

داشتیــم ، ایـــن همـــه غصــه نمیخــوردیــم...

عــاره ... اینجــوریــآس !

فقــط ، تــو ایــن مــاه ، دیـدَن اینـ عکـسا دلمـو

باز کــَرد ~~


http://s5.picofile.com/file/8118612000/fARHAD_VA_S.jpg


شــایــد فرهــاد ، بتــونــه مــارو از این وضعیــت

بیرون بیــآره :)


http://s5.picofile.com/file/8118611992/FARHAD_VA_SPANIOL.jpg


شنیــدَم بعضــیآ بـآ دیدـن این عکسـآ

سکـــته ناقص کــردن :))

خوشــم میاد دیگــه ، چشم حسودارو

میترکــونــه :)


i LOVE yOU MY CAPITAN


TagS جواد نکونام, فرهادمجیدی, فرهاد مجیدی, جوادنکونام, رئال مادرید
تاريخ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393سـاعت 12:55 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |

چیــه قلــبت گــرف وقتــی دیدی نوشتـــم اخــریـטּ اپـ ؟

نــه جــونم مــا هستیـــم ، اونــم تـآ ابــَد ~~ :)

راستــش اومــدم یــه چیزی بنویســم تا دلــم راحـــت شـــه و مـاهم

یه اپــی کرده باشــیم آخرای سال :|

چـی بگــم دلــم گرفتـــه از وضعیـــت تیمــمون ~~ :( فکــر نمیکـردم

وضعیــتموטּ اینقــد سریــع ، زود ، زیــرو رو شـــــه :((

تــازه خیلـے هــا هــم دیگــه مثـل گذشتـــه بــه استقلــال

اهمــیت نمیــدَטּ ... :|  نــه خــانواده

טּَ اشنـآ :(( هیشکــــی

فقــط مـــنم کــه همش غصــه ی تیمــمو در همــه ی شرایطـ

میخــورَم :| ~~

2-2 ، مساوی ، یک امتیــاز ، برای مــائی کـــه دو بازی قبلیمـونو

باخــتیم خیلی بدهـ :| خیــلی

خــدایا ؟ دلــم یه بازی خـــوب میخــواد

کمــکمــون کــُטּ :)

http://s5.picofile.com/file/8117418118/601855_440724136021392_1967410728_n.jpg


 ゜*リラックマ*゜ のデコメ絵文字 عیــدتــوטּ مبــآرَکـــ ゜*リラックマ*゜ のデコメ絵文字


 ~ روزاتــوטּ آبــے ~


استقلــالو فرامـــــوش نکنیـטּ


TagS ارش برهانی, استقلال, ارش, ارش اقای گل
تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392سـاعت 14:22 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

http://s5.picofile.com/file/8117413276/sigpic1844_20_gif.jpeg


18 اسفنـــב ســآل 1390 بـــوב کـــه ایـــن وبلــاگــو ساخــتم یاבمـــه

اولــین متنـــی کـــه گذاشتـــه بوבم בربـــاره بــآزی الــریــان و استقلـــال

بـــوב :) ... هیچـ کســــی اینـــجا نبـــوב ، سوت وکـــور بـــوב :(

امـا چــن مــاه کـــه گذشــــت בوستــــآی زیـــاבی پیـــבا کـــــرבم

مــن با ایــــن בوستــــآی ابیـבلـــــم خــآطرات زیــاבی בارمـ :)

عـבهـ ای از בوستــآم ، وســطاش رفتنــ ، عــבه ای تــا الــانم باهام

בوســــتن ، عــבه ای از בستـــــم ناراحــــت شــُבن ...

خلــآصه کلـــــی خاطــره تــو ایــــن בو ســآل בاریـم :)

بــه آرشیـــو وبلــاگـــم کـــه نگــاه میکــــنم خیـــلی خوشحــآل

میشــم چــون یه عالمـــه خــاطره توشـــه و ایـن یه افتخارهـ

بزرگـــــیه واسَم :x

گــاهی اوقــات با اشکــ نوشتـــم ، گــاهی اوقــات با شوق ....

خــلــآصه مـــن خیـــلی خوشحــالم کــه בو ســآل باهــم بوבیم

و دو ســآل واســـه تیمــــم نوشتـــم

בوستون בارَم ... :)

مــن همـ تـــآ ابــב هستــــــم 

تولــבت مبــارک وب همیشـــه آبــــــی من (^-^)


FOrevEr Blue


TagS عشقم استقلال, تولد, استقلال
تاريخ یکشنبه هجدهم اسفند 1392سـاعت 15:15 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

اونقــد حــالمـ خرابـــــه کـــه نپـــــرسیـــــــن :| دنبال بهونـــــم فقــــط خودمـــو خـــالی ڪـــنمـ

خـــالـــی ڪـــردمــ هم :| اصـــــــن نمیـــــــــدونمـ چیـڪــــار بـــــــاید بـڪــــنم ؟!

مــنـہ هوادار چــیـڪار بـہ جــز غصــه خوردَن میتـــونمـ بـڪـــنم اخـــہ ؟

اصـــــن از اعتراضــ همــ خستـــــه شـــدمـ :| اصـــــن اعتراض ڪـنمـ ڪـســـی میفمهـ؟

همـــون بهـــتر کــــہ دهنمـــــو ببـــندمـ ُ شرایطــ ُ قبـــول ڪـنم ؟!

ولــــــی یـہ چـــیزی هــَس ... اخــہ مـــن نمیتـــونمـ قبول کــــــنمـ ! به استقـــلــال نمیاد

4 تـــا بخــــــورهـ؟ خدایـــــا ڪـی استقلــــال بـــــہ خودِش میــــــاد ؟

تازهـ میفـــهممـ ڪــــہ قرمــــــــزا وقتــــــی پش سر همـ از تیمـــــــایی مثهـ تراکتـــــور

و راهـ اهــــن 4 تا  4 تا میخوردن چـــہ حالـــــی داشتنـ ؟!

امـــــا یادم باشهـ : مـــن هوادار روزآی سخـــــــــت ِ تیمــــَم

با خـــــودم عهـــــــد بستمـ همیشـــــہ پشتـــــش باشـــــــــم


http://s5.picofile.com/file/8114076476/1486890_679614808728006_617235399_n.jpg


TagS عشقم استقلال, استقلال
تاريخ چهارشنبه سی ام بهمن 1392سـاعت 20:30 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

خـُבایــا اخـــه به مــِس هـــم ؟ ما اینــطوری بـــوבیـــم؟ 

בیگـــــه مــن به شخــصه امســآل پیــر شـבم از بــس اعتــراض کـــرבم

فصـــــل مزخــرفیـــه ~~ فقــط حــرص میخـــوریـــم

کــاش میــشـב مثـــه پــارسـال بازم قشــنگ بازی کــنیـــم

اونقــَבر בلـــم واســـه یـــه بازی خوب و با کیــفیت و בرســت حسابی

تـــنگ شــבه کـــه نمیـבدونـــم چیکــار کـــنم ...؟!

والــآ مــن کــه هنـــگ کـَرבم ، בیگـــه نمیـבونـــم چیکــار کنـــم

خـבایــــی انتظــآر زیــاבی همـ نـבشــــتم ... و نـבارمـ ....

نـــه واقعــــا انتـظار בاریــــن با قاضــــی و اولـاבی و نیکــبخت ببــریم؟

هــه ... خیلـــی خنــבه בارهـ ... ترکیــــب استقلــال افتضــاس ...

با ایـــن حساب اگــه میــبازیـــم ناراحت نشیـــن لطــفــا !!!

آقـــای قلـعـــه نوئــــی خوבشون میـבونــن چیکــآر بایـב بکـــنن ~~~

آرش بــرهانی اسطورهـ ما نیســــت ، بایــב رو نیمکـــت بشینه

قاضــــی شدهـ ، عصای دســــت ِ اقای سرمربــی ...

اولـــاבی هــم ستارهـ مثلــــــا خوبمــون

نیکبـــخت هـــم ...

من בوســـت نـבارم  بــه یه بازیکــــنی همچین حرفــآیی بزنـــم چون

یه بازیکـــــن هرچقـבرم بــב باشــه مــن בلمـ میسوزهـ و ازش حمایــــت

میکنـــم اما בیگـــه صبـــرم تمـــوم شـבهـ موفقــــیت تیمــــو میخوامـ فقط

همین ! موفقیــــت تیمـــم هم با ایـــــن بازیکــــنا ممکـــن نیســـت

خیــلی صبــر کــرבمـ ، گفـــــتم باشـــه به ترکـــیب کهـ بیفتـــــن خوب 

بازیـ میکـــنن ، ولـــــی نــه .... من نمــیتونــم تیممـــو با ایـــن غریبهـ ها

قبـــول کــــنم ... خـבایــــا استقلــالمــونو بهـ خودش بیار ...

استقلــآل کجایی ؟


TagS ارش برهانی, ارش, ارش اقای گل
تاريخ چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392سـاعت 12:16 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

پــــنج بار مــتوآلــــی مساوی کــَردَن ، تعجـــب ندارد ...

1-یــک تیـــم با دَســــت پــر به میـــدان می آیـــد دیگـــری با هیـــچ و پـــوچ !!!

2-یک تیـــم نمــی دانــد چگونـــه پولــهایَش را خــرج کــُند دیگـــری

 در حسرت پول....

این تفکــیک نا عادلــانه ، تعجـــب دارد ...

یــک بازیکــنی کـــه عمـرش در استقلال خلاصــه میشوَد ، در نیمکــَت می نِشیند

و بازیکـــنی که از پرسپولیــس امده است ، ستاره و بازیکن ثابت تیم میشود

ایـــن تشخیص نا عادلـآنه تعجــب دارَد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

چـــی بگــــم ؟ واقعــا تو ایـــن شرایــِط سگـــی ، نبــاختیم و هنوزَم

صدریـــم باید خــداروشــُکـــر کنیــــم !!! :O

تیمــی که استخون و اسکلـــتِش یه هـــویی تکــه تکــه بشـــه همین میشه

دیگــــه !!! اخـــه آقــآی قلــعه نوئی فازتـــــون از بازی ندادَن ِ ارش برهــآنی

چــیه اخــــه ؟ شما کـــه باش خوب بودین ، حــالا چــون فهمیدین من طرفدارشم

بازی نمیــدین :| ؟ چــرا حرمت یه بازیکــنی که سالهــاست واسه استقلال

زحمـــت میکــشه ُ میشکــنین ...؟ کــاش فقــط یه دلیــل ، فقـط یه دلیل 

منطــقی بــود :((

پرسپولیــس نیمــه دوم بهـــتر از استقلال بازی کــرد !!!

خب واقــعا انتــظارشو هم داشتـــم ، نه درد پول دارن ، نه درد رفتن بازیکنا

نه درد .... روحیشون هــم که مثــه همیشــه 20 !!! :YES

اما استقــلال چی ؟ همَش استرس همش استرس ...

ترس رفتنــ فلــان بازیکـــــن ، ترس ِ اومــدن فلان کَس ، ترس بازی ندادن

فلانی ...

فقــــط اینو بدونـــــین کــه ما هواداریـــــــم !!! فقط هوادار ...

دلمــــون از سنگ نیست کــه دم و دیقــه میشکونینِش .... 

یکــم به فکـــــــر ماهم باشین !!! همینــجوری سرتونـــو پایین نندازین ُ

بریــــن ، جــون هرکی کــه دوسشون داریــــن به پشتــتونَم نگـاه کنین

ببینین کــه تیمتـــون چطوری افتــاده دسه

 یه مشت بازیکـــن نا شناس که معلوم

نیســـت از کجــا اومــدَن !!! :((((((((

تیممون رو بازیکــنایی اداره میکــنن کـــه من خودم 

به شخصــه میتــرسم مثه سیدصالحــی ، حسینی ، حاتمی باشن

خواهــشا استقلالــمونو بهمون برگردونـــین ...

و در اخــر هیچی زیاد تو این بازی ناراحــتم نکرد فقد یه چیز ناراحتم کرد :

یه لحظه احساس کردم جواد تو میدونه ،با یکی از بازیکنا اشتباهی

گرفتمش ، چشام تار دید ، خیلی بد بوددد. یه لحظه دلم خوش شد

بعدِش دیدم نه بابا جوادد ک خیلی وقته رفته ....


TagS جوادنکونام, جواد نکونام, ارش اقای گل, ارش برهانی, ارش
تاريخ جمعه بیست و هفتم دی 1392سـاعت 17:15 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

جمـعه دربی ... :|

نمیـدونم چطور شروع کــُنــم ، امــا واقعـا وضعیــت استقلـالو بد میبـینـَم -_-

هنـوزم باورَمـ نمیشــه ، تمــوم ستاره هــآمون تیمـمونو تو ایـن شرایـــط بــَد

ول کــردن ُ رفتــن :(( ! هنــوزم باور نمــیشه اونــی که میگـــف من تو استقلــال از فوتبال

خدافــظی میکـــنم ، از الــکویت سر در میاره ...باورم نمیشــه کــه اونــی که تو غیرت

و تعصــب حرف اولــو میزد رفتــه به یــه تیـــــم قطـری -_-

باورَم نمیشــه زیدانمونــو

دیگـــه نداریـــم :(( تو رو خــــدا یکی بیاد مــنو از این خــواب وحشتناک بیدارَم کــنه

خواهِش میکنم ...

بیاییـن بگین کـــه همه ی اینا یه خوابه ... بیایین بگین فرهــاد هنــوز هم داره

واسمــون بازی میکــنه :| ... انتظــار نداشـــم ... اصلـا ...

چـرا اینطـــوری شــُد خدای مَـــــن ؟ تو روزای سختـــمون باهامون نبودین ،

کســی اشک های هوادار هــا رو پاک نکـــــرد ، اجــازه نمیدیم تو روزای خوبمون

بامون شاد باشین ... امــا ما تا اون حــد

بی مرام نشدیم کــه زحمت هایی کــه واسمون

کشیدین رو فرامــوش کنیـــم ... مرسی کـــه دل مونو خوش کــردین ...

گرچه موقــتی بود امـــا بازم ممنـــــون ... :*

الـان باید از داشته هــامون حرف بزنیـــــم ! سیــاوش ، آرش ، هاشِم ، مهدی

انــدو ...

اینــاهم ستاره هستن ... اونـا هم ...

ولـی تنها تفاوتــی که اینا با اونـا دارن اینه کِ : اینــا معرفتشون دائمیه ...

خدا پشت و پناهت ای تیـــم ابی مَن ... :X

دلم واســه لحظه گل زدنت لک میــزنه ....

دوست دارَم :*

پ.ن : جواب کامنتارو ندادَم شرمنده :) علی جان مرسی داداش :*


TagS جواد نکونام, ارش برهانی, فرهاد مجیدی, مهدی رحمتی
تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم دی 1392سـاعت 10:24 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |

سـَلـام به همـــــه ی ابیـــــدلای گـل ~~ :)

من دوبـــــــاره بعد مُدَت هــــا برگشتـَم تا اپ کــــُنَم ... :O

خیلـــــی هم بد شــــُد کــــــه واسه چن تا بازی کـه استقلال داشت

اپ نکردم ~~~ :|

اتفاقات زیادی افتــــــاد ... حالا من اینارو اخر سر میگـم ... :|

دیــــروز هــم کــــــه بازی بد استقلال و سپاهان رو دیدیــــــم همگی :((

هر دوتاشــــون افتضاح بازی کـــــَردن .. من کــــه اصلا انتظــــارشو نداشتـــم

حالـا استقلال یه کوچـــــولو بهتر از سپاهـــــان بود اگــــه میبردیمـ

عالی میشـــــُد :( امـا  نمیدونَم کـــــه چرا اینقد افت کــــردیم :O

اقا امیـــــــــر هم کــــــه تمام غریبـــــه ها و تمــــــام جاسوســآرو ریخته تو تیم

بعـــــد، ارش با غیرت رو کـــــه چن سال زحمت کشیده واســــه استقلال ُ ، میزاره

کـــنار ... :F اخــــه من واقَن چی بگــــــم هـــــــــــــــــــاع؟!؟ :((

شمـا بگـــــین ... همش میرَن بازیکنـــــای لنگ ُ میریزَن تو تیـــــم! :|

بابا جمع کنـــــین تو روخــــــدا ... چ وضعشه اخــــــه ؟!؟ :A

اونَمـ از طرز بازیمـــــون × :IM SAD

اولین اتفاق عجیـــــــب ؟ :

ینی خدا شاهـــــده خدا شاهـــــده من پارســــال وقتی حاتمی تو استقلال

بود ، وختی میگفـــــــتم این جاسوسه ، الکی اومده ادای استقلالی ها در میاره

هزار نفـــــر میخندیدن بم ، بابا من ادم شناسم ، حس ششم دارم چرا

نمیفهمین :دی ؟!؟! گفتن : نه بابا جاسوس کجا بود گل میزنهـ !!! ~~~

گفتم : همه ی جاسوسا اول میان غشنگ بازی میکنن بعد خراب میکنن

ینی خیلی بده کـــه من بتونـم اینو تشخیص بدم ولی اقای

سرمربی نَ ... :O

انگـیزه حاتمی : حل مشکلات مالی و پیشرفت در

زمینه اقتصادی  :))))))))

متاسفم واست اقای دورو ~~ :|

دومیــــن اتفاق : انتخاب نشدن اقای جواد نکونام به عنوان مرد سال

اون روز کـه جواد انتخاب نشـــُد ، دیدیــــم کــه بعضی ها از خوشالی

عرب هـا و چینی هـآ و .... چقد ذوق کــرده بودَن :|

ینی واقعا خیلی افت داره کـــــه ادم  بخاطر تیم حریفش

وطنِش ایران رو از یاد برده باشه ... :|||

نکــونام خودِش مرد ِ قلب ماس ، لازم نیست حتما مرد سال اسیا 

انتخاب بشــــه !!! ~~~~

 همین دیگِ ... من چیزی ندارم بگــم ، امسال سال بدیه واس استقلال

پارسال خوشال تر از این بودیـــــم !!! :((

دلتنگتیم فرهاد :(

پ.ن : ساموئل : وقتی هواداران تشویقم میکنند ، بغض میکنم

we love you samoEl :*

پ.ن : میلاد و اسی و ایمان کجان پس؟ چرا نمیان ؟


رحمتی ، تو یه مـــــَردی ~~

تو عقابـــــــــی ، تو اسطوره ی مــــائی ~~


TagS ارش برهانی, ارش, جواد نکونام, مهدی رحمتی, میلاد
تاريخ جمعه پانزدهم آذر 1392سـاعت 12:57 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

دارم احمقانـــه تریــــن لحـــظه هارو سپــــری میکــــنم !

اونقـــد گریــــه کردم چشام میسوزَن ، داغ دلـــــم رفته رفتــــه تازه تر میشه

نه میتونــــم درس بخونــــم نه کاری انجـــــام بدم یه مرده متحـــــرکم میفهمین؟

از موقعی کــــه بازی تموم شده دارَم گــــریه میکنم تا الـــان ...

دیگـــــه اشکی تو چشام نمونده ! خدایــــا از خلقت این بشــــر متشکریم

یه بازیکن چقد میتونه اخــــه تو دل ادم اینقد جا داشته باشه اخــــــــه؟؟؟

میدونین چی بیشتر میکشتم ؟ خاطراتِش...

یادمه هیچی از فوتبال نمیدونستم برادرم که استقلالیه بازی استقلال ُ

میدید ازم هی میخواست منم برم باهاش بازی رو ببینم ولی من میگفتم

نه من از فوتبال متنفرم !!! همون لحظه که این جملرو گفتم فرهاد مجیدی

گل زد ... منم استقلالی شدم.... اره از فوتبال متنفر بودم ...اما یه دفعه

جوری تعصب پیدا کردم که دیگه کار به اینجاها کشیده شده

دلم خونه ... تو سرم یه اتش فشونه ... خاطره ای که بیشتر و بیشتر

منو اتیش میزنه پارساله ... پارسال وختی امتحان ترم داشتیم فرهاد بعد از

مدت ها انتظار اومده بود استقلال...وقتی حاتمی تعویض شد اومد داخل

میدون چقد من خوشال بودم .... خدایا خاطره یکی دو تا نیست که من

چیکار کنم !!! خیلی سخته تنها راه چارت اشک ریختن باشه ..

اره ! شاید بعضی ها فکر کنن دیوونم ... خب بزار فکر کنن دیووونم

اره دیوونَم !!! این تیم منو دیوونه کرده ... منو عاشق خودِش کرده

برین از یغه اون بگیرین .... دارم میمیرم کسی خبر نداره ...

دعام کنین فقط ...

متنفرم از حالتی که بعد از گریه کردن پیدا میکنم

متنفرم از فراق و دوری کسی که یه عمر باهاش خاطره داشتیم

متنفرم از حرف های چرت و دلخراش مزدک میرزائی

متنفرم از روزایی که قراره فرهادو فقط تو عکس ببینم

متنفرم از روزایی که فرهاد دیگه تو نوک حمله نیست

دلم تنگ میشه به گل های فرهاد و گل بعد از شادیش

دلم تنگ میشه به موهای پریشون فرهاد

دلم تنگ میشه به گل های فرهاد به پرسپولیس

خیلی سخته ... طرفداری سخت ترین شغل دنیاست...


http://s5.picofile.com/file/8107691926/man_nemidoonam_chika.jpg


TagS فرهاد مجیدی, فرهادمجیدی
تاريخ سه شنبه هفتم آبان 1392سـاعت 19:37 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

وایـــــــــــی ایــــن بــــــــُرد ِ استقلــــال واســــَم خیلی چسبید اصَن :) !

دیـــــروز ساعـــت 3.5 و .... بود مــــنَم نشستـــه بودَم منــــتظر بازی ، کِ

به طــــور بسیار اتفاقی مامانمـ ازم خواس بــــــرم خونه مادر بزـُرگـــ بــــــرا یه

کار مهــــــم ( جشن داشتیـــــــم ) ~~~

مَـنــــَم با هــــــزار اه ُ و نـــــاله امــاده شدـَم رفتـــــــم ! ( این اه و ناله واسه

واســـه استقلـــال بودآاا :* )  خیلی با تعصبــــم بعلــــــه !

اونجــا اونقــــد سرم شلـــوغ بود  کِ استقلـــال از یادم رفتـــــه بـــــــود :(

یعد یــه هو یـه بنده خــدایی زنگـــــ زَد گـــــُف : اِ اِ مـــــری بازی رو میبینی؟

مَن : O__O -_- وااااااای اصنـ یادم نبــــــود :((

بنده خــــُدا : برو نگــــــا کُن یه گـــــل زدیــــــم :دی

مَن : جــــِدی ؟ کـــــــی زده ؟ خوب بازی مـــــیکنیم؟

بنده خـــدا : ارهـ بابا فرهــــــاد گـــــــُل زَده ~~ ( فرهاااااااااااد

مَن : فداش بشم مَن بای :))))

سریــــــع رفتــــم نشستم تو اون شولوغــــــــی نگــــــا کَردَم

( عرض کـــــــردم کـــــــه تعصب دارَم )

همـــــه نگـــــاهشون به طرف مَن بــــــــود ~_~

مَن : چیــــــه ؟ طرفدار ندیـــــــــدین ؟

از اونـــــــوَر دومــــادمون داد زَد : مَنــــم عروسی تــــو میشینــــَم

فوتبـــــال نگـا میکنـــَم ~~

مَـــــن : بهتـــــــــــــــــــر ! :)))))))))

خلاصـــــه چن دیقــــه گذش لحظه حساس رسیــــــد همون لحظه ای

کــــه اندو میخـــاس ضربه ازاد بزنـــــــه ، دومــآد هَم اومــــد نشس جلو

تلویزیــــــــون ~~ گفـــــــت : این انـــــدوئه خیلی عشقه الان میرهـ تو گل

رف تو گـــــــل و مـــــاهم چارمتــــر هوا بودیـــــم :X

نمیدونــــــم چرا... ولــــــی دیشب

حِس عـجیبی نسبت به استقلــال پیدا کـردم ~~ یه حِس ِ خیلی ویژه

( البته بهتره بگــم این حس خاص تقویت شد ) :*

بعد نیمــــه اول هَم دیـــــدَم گــــُل رو نکـو زده نَ فرهـــــــــــــــآد

O_O ( یعنـــی انقد شبیه همَن ؟ )


پ.ن : امیدوارمـ همیشه این حس خوبـو نسبت به تیممون همیشه

داشته باشم :)

رئالــــــــی نوشت : بارسایی هـــا خیلی گوشمـــو بردن امرو تو مدرسه

منم بهشون چیــزی نگفــــتم گفتم بزا خوش باشَن بلاخره یه سوراخین

دیگــــه واسه خودشون ~~ اصلـا ما اونارو رقیــــب خودمون نمیدونــیم ک

کل کنـــــیم باشون مگـــــه نه رئالــــــی آ ؟

پرچــــــــــــــــَم بالـاست


http://s5.picofile.com/file/8107692568/6666666666666666.jpg

TagS اندرانیک تیموریان, جواد نکونام, فرهاد مجیدی
تاريخ شنبه چهارم آبان 1392سـاعت 13:38 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |


دیــروز تـــولـــد نــــکونــــام بــــود :)

تولـــــدشو با 1 روز تــــاخیــــر تبریــــک میگــَم

اُمــــیدوارَم همیشــــــه موفقـ باشــــــه

و تعــــــداد گــــُلـآش زیـــادتر بشـــــــه :*

جــواد نکــــونام واســـــَم خیلی خیـــلی مُهمــه

چـــــون ، مَـــــטּ وقتــــــی هیچـــی از فوتبــال

نمیدونســـتَم ، بیــن فوتبالــیست هــا فقـــــط جواد جـــوטּ

رو میشنــــاختم ، خیـــــلی هَم دوســــــِش داشـــــتم

بعدهــــا کــــــه با فوتبــــــــال و استقلـال اشنــــا شُــــدَم

خیلـــی دوس داشتـــم جواـد هَم استقلـــــالی باشــــــه

بعد هــــا وقتــــی شنیدم استقلــالیــــه

 کلی حال کردَم :)
 افتخــار میکــردَم کـــــه یه بازیکـــטּ

مشهـــور ایرانـــــی تو اسپــانیا طرفدار استقلـــاله

هیچ وقــــت هَم فکـــــرشو نمیکــردم جواد بیــآد

استقلـال ، اومـــدنش به استقلـــآل سورپیــرایـز بزرگــی

بود ، یــآدش بخیـــــر ...

فصل نقل و انتقالـــآت کـــه شورو شـــــده بود چقد هلاک

بودَم مَــטּ :دی ، یــه بار میگــــفتـטּ میاد یه بار میگفــتـטּ نمیـــاد

تا اینکـــــــه این تیتـــــر زیبای استقلال جـــوان منو از خودم

گرفت >3http://s5.picofile.com/file/8107692792/tavalode_javad.jpg
تو اوטּ روز گــــرم ِ تابستــانی ، خوشحــالیم حد و حــدود

نداشــــت همش تو فکــــر این بودَم کـــه قراره نکـــــو تو پیرهــטּ

استقلـال چه شکــــلی باشه ؟ اگـــه گل بزنه چی میشه و ... ))

اونقــد خوشال بودَم کــه دوس داشتـــَم روزنــامرو به دیوار اتاقـَم

بچسبونَم ... :))

روزا گذشتــטּ و رسیدیــــــم به یکی از روزهــــای مهــر بازی کره-ایران

اوטּ روز قبــل بازی همـش حســم میگف قرارهـ 1-0 ببــریم کره رو

با گــــُل ِ نکــونـام به هرکــی میگفــتم میگفت نــه یا میخندید

هیشکـــــی امید نداشــت ایراטּ بــــبره و اونـــم با گـُل نکــو

ولــی وقتـــــی اون لحظــه حمله کردیـــم ، چشامو بستمو

دیــدم نکـــــو گل زدهـــ ، اصلـــا باورم نمیشُد :O

 ، استرس هـــا و خوشالــی باهَم قاطی شدن

و یه اشک شوق ریختـــــیم :D

اِی ...

یه عالمــــه خاطره تو ایـــــטּ چن سال اخیــر... :)

مرسی جـــــــواد ، ( داییـ خوبم ) :دی !

امیدوارم هیــچ موقع نری...

 ~feliz cumpleaños javad ~

http://s5.picofile.com/file/8107692926/44444444444444.jpg


پ.ن : لـــــه شد دخـتر هــــاشم تو اون وضعــــیت بکشیــنِش کنــآر بچـرو :دی

پ.ن : اوا :D داش مَمَدَ هَم هستِش کِ :))

پ.ن : دیروز تولد مَنم بود :) کلی افتخاره کــه با خان دایی تو یه

روز دنیــــا اومدیم ! بعلــــــــه :D ... اجـی نگیــن و تیـام مرسی از

تبریکـتون گلـای مَن :*


TagS جواد نکونام
تاريخ سه شنبه شانزدهم مهر 1392سـاعت 18:4 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" |

چــــرا اینـــطوری نگــــا میکــنین ؟

بیـــآیین پرچـــمو بگـــــــیرین دیگـــه خب ...

کـــــی میگـــــه پرچـــم بالــا نیســــــت :| ؟ هرکــــیه بیـــاد صادقــانه

بگــه تا خــــفش کـــــُنَم

واقـــعا خیلـــی بد شــُد کـــه فینـــال نرفتــــیم ولــــی خب تا

اینجــا اومدَن هَـــــم هنر میخــــــاد خدایــیش ... :)

همـــــه ی ما دیــدیــم کـــــه استقلـــــال چقــــدر مردونــــه بازی کرد

اگــــه اینطوری تو لیـــــگ برتر بازی کــــــُنیم همــه ی تیمــــآ

سوکسَن و قهــــــرمــــــانیم یه درصــدَم شـــک نکنـــین :*

تـــــازه لنگـــــی هــای دوســـت داشتنـــی هَم لـــازم نیست بیان

دربــــآره تیمــمون اظهـــــــار نظــــر کُـــنن چــون اونــــا نیم نهایی سهل ِ

سهــم اسیاروهــــَم نگرفـــــتن ... مگه نه لنگی هـآ ؟

بععععععععععععععععععله

امــا یه حســـی بهـــــم میگـــه اگـــــه جــواد وَ انــــدو هَم بودَن میبردیم

حالـآ فدآی ســــر تَک تــک بچــه هـا کــه اینقــد خوب و عالــــی

و مردونــه بازی کَردَن

تــــــــاجی هــــــــــــآ نبیـــــنَم غمتونو


~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~


” استقلال ”  برای تک تک ما یک نام نیست …

صاحب ویژه ترین و متقاوت ترین روزهای زنـבگی مان شده

و بی اختیار ، یک בنیا خاطره شیرین و تلخ را בر

ذهن مان ثبت می کند …

استقلال برای مرבمان آبی בوست سرزمین مان ،

تنها پرافتخارترین تیم ایرانی בر قاره نیست ،

تنها پرافتخارترین تیم لیگ בاخلی به شمار نمی روב ،

تنها یکه تاز افتخارات جام حذفی توپ گرב ایران نیست …

استقلال تبلور ” عشق ” است בر بنـב بنـב وجوב همه ابیـבلان

سرزمین پارسی ما … آری ایرانی که باشی ، خون

ایرانی که בر رگ های وجوבت به حرکت בربیاید ،

בو ستاره که روی قلبت بـבرخشد ، سرت را بالا می گیری

و به گذشته ات  از غرور افتخار می کنی …

دستت را سایه بان چشمانت می کنی

و با رگه هایی از امیـב آینـבه را رصـב می کنی

استقلال برایت می شود ، خوב ” عشق ” ….

بله استقلال با گذشت همه این سالها

برایمان رنگی از غروری בر پهنه زندگی …

آهای عشق ، چهره آبی ات پیـבاست ….بــــا عشق نوشت : برهــانی ! بازی کــنی ، نکنی ، تاج سر مایی :*TagS ارش برهانی, جواد نکونام, اندرانیک تیموریان
تاريخ پنجشنبه یازدهم مهر 1392سـاعت 18:52 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

× موضــوع بالـــایی رو با صــوت و ریـــتم ِ اهنــگ ِ جدید عبدالمــالکی بخونیـن

لـــُدفَن × :D

اره ناراحت نیستم به تو هَم ربطی ندارـه ( فشار اصابـــم پایینــه هـآ )

 فکـــــــر نکُنـین بخاطر باخـــــــت تیمــَم  ناراحت نیستم

اتفاقـا خیلیــَم ناراحــتم ، دیروزم گریـــه کردَمـ

ولی خب مــَن امیــدوارَم چــــون استقلـال امیدوار کــنندَس :)

تازهـ ، مَن استقلــــالو همه جوره دوسـ دارَم :* ... ببازه ، ببـــــره

فرق نــــداره ، همیشـــــه چــاکرِشَم

استقلـــال خوب بازی میــکَرد ولــی خب اونــا بهتر تر تر تر بازی کردن

بخاطر همیـــنم بردن... :A

خو چیــکار کُنـــن بدبختـا؟ عقده ای شدَن دیگِ شاسکولـــــــا :)))

هنو یادشون نرفتـــه چطوری تو بازی ایران-کره خیطـ شدن جلــومون

از غــرمـزای خوبَم چــه خبـــر؟ سر تمریــنشون دنبـال پروانــه(سنجاغک)

میگـردن یا کــــه چــی؟

دیروز خوش گـــــذش بهـــتون ؟ چقـــد خوشالـ بودیــــن؟ هــاع ؟

باشه فدای سرتون خوشال باشینــ ما عادت کـــــردیم تازه دوس نداشیم

با بردمــون امـار خودکشی رو بالـآ ببریــم

بعلهـ دیگــــه ما استقلـالی هستــیم و دلســــــــوز !

همین دیگــه

چارشنـــبه ورزشگـــــآرو خالی نزارین

موفق باشین :)


http://s5.picofile.com/file/8107693084/kgob_be_darak.jpg


پ.ن : اخ کِ بدونی چقد دلم تنگته ارش ...

پ.ن : درگـیرم... این روزا حالم خرابه ، میخندم تا کسی نگه این چرا اینطوریه؟

پ.ن :
ببخشید اگه سر نمیزنم و یا ج کامنتاتون رو دیر میدم ولی خب همیشه به

یادتونمTagS ارش برهانی, ارش
تاريخ پنجشنبه چهارم مهر 1392سـاعت 13:51 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

عــاشقتــم نیـــمه دوم :)

خرابــــتم نیمـــــه دوم :) ،

مخلصـــتم نیمــــه دوم ، دوستت دارَم نیمــه دوم :)

اـگـــه نیمـــه دوم خوب بازی نمـــیکردن سکــته میکـــردم

، اگـه سکــته میکردم

اطـــرافیــانَم هَــــم سکـــته میکــردن اگـــه اونــام سکــته میکــردن و

.... :دی

خیـــلی خوشالــــم ، گـــریه و اشــک تایلنـــدی ها رو هَــم دیدـیــم هـــه هــه

البتــه گریــه کردن انســـآن هــا خوشالـم نمیکـــنه ، بلکـه ناراحـــتم میکنه

ولــی گریـــه ایرانــــــی هـا دوبـــرابر ناراحـــتم میکــنه

ایــن بردو بــه ایرونـــی هــآی گـــلم تبریـــــک عرض میکـــــنم :*:*

{ منظورَم لنگـــــــی هـآ هَم هس } ولـــی نه اون لنگــــی هایــی که

گزینـــه 2 رو به شمـــآره 200090 ارســال کردَن { برنـامه نود }

واسـه لنگــی هــآی وطــــــن دوستــی که مثـــه مــا از برد تیمــ ایرونیشون

خوشالــَن !!

خب یه خورده هــَم اَز بازی بگــم :

نیمــه اوَل : افتضاح بــود تایلنــدی هــا خیلی جیــغ زَدَن گوشمــو

بردن خدا ازشــون بگذرهـ الـــــــهـی... خخخخ

کلـا تایلنــدی هــا خیلـــی شاخ بودَن نیمــه اول .. ولی نیمــه دوم

با گــــل بچــــه غول ، وَ اندرانــیک عزیز و بازی خوبــمون ، شاخشون

شکـست :D ... ! سپــاس گــذارَم بچـــه هـا ... 

آرش جـــــون ممنـــون از تشویقــــت ... دلمـ تنگه بازیــاته زود برگرد به

تیمـ و بازی کـــــُن :((

به قرمزا نوشت : ممنون از اینکــه لوگـوی بوریرام رو تو این مدت

تو اواتارتون گذاشتین و کلی حمایت کردین ممنون

اف سی سئولِ اســیا تیم جدید بعضی هـآ


http://s5.picofile.com/file/8107693234/boriram_surkhakh_mishavad.jpg


THE PRIDE OF ASIA = ESTEGhLAL

توجه توجه اهنگ وبمــ و سرخیو راموس گلــم میخونه هـآ

الهـی قربونش برم ،  عاشق اهنگشم... نظر شما چیه خوبه؟

تا اخرش گوش بدیناآآآ


TagS ارش برهانی, ارش اقای گل, اندرانیک تیموریان
تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم شهریور 1392سـاعت 20:24 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifتـَولـב بهــانه اے اَست که בر اטּ روز یاבاورے شوב کــه

اטּ شخص چقد برایماטּ مهم اَستhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

30 سال از عمرت گذشـــت و هنوزَهم خاطره هــایے

که از تو בاشتم ، בر ذهنم مےבرخشنـבhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

6 سال از طرفـבارے اَم میگذرב ... اگــر تک تک این خاطره ها را בر ایــــטּ متـ

بنویســم شاید غیرعـاבی و مسخره باشـב ...

هَم برای تو ، هَم برای خواننـבگان این متـ

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifامــا برای مَـ ، هر تک تک ا خاطره هـآ ارزشمــنـב هستنـב ...http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel289.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifپس میخواهم خلاصه بگــویم : בر این شش سال ، غم ؛ غصه ،

احساس غرور ، خوشحالے

شور و شوق ، گریه ، تجربه کرבم http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel289.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifهنوزَم آن مـבل موے قشنگت בر ذهنم اَست :)

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel289.gifهنوزم یاבم اَست وقتے پنالتے را به بیرو زבے

ا استرس تلخ ، چگونه ازارم مےבاב

اقاے گل شـבنت ، روزاے قشنگت ، طرفدارے از تو בر همه وقت و هرجاhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif ،

همه ے ایـ ها مثل فیلم בر ذهنم مرور میشونـב...http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel289.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel283.gifمیخواهَم شفاف صحبت کُنم ، همیشه בوس داشتم

بـבانے که طرفـבار واقعیت

هستم ، میخواستم بـבانے که زمانے که همه

از בستت ناراحت بوבنـב ، و سرزنشت

میکرבنـב مَـטּ چـقد راحت برای موقعیت هایے که خراب کرבهhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifبوבے בلیل پیـבا میکرבم...http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel283.gifولــے ، الا בیگـر چه بـבانے چه نـבانے مورבے نیست

 בیگر باور کرבم که غیرممکـ اَست ...http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel283.gifבر گذشته ها اینکه از مـטּ هیچ خبرے نـבاشتے ، ازارم میـבاב اما الا نه... :)

בر فکر ایـ هستم که وقتی طرفـבار  کسے هستے، لزومے نیست که حتما او

خبر בاشته باشـב همیـ که یک בنیا با او خاطره בارےhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel283.gif ، ارزشش بیشتر است...

همیــ که اطرافیانَت و خودت بـבانے کافی اَستhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif ...

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifهمیـ که خوבت حس طرفدارے

را بچشے خیلے زیباست... هرکسے نمیتواند طرفـבار باشـב البته یک طرفـבار

واقعے ... http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifپس همه ے کسانے که مثل مـ هستند ناراحت نباشنـב

بلکه افتخار کننـבhttp://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifشاید روزے برسـב کــه اسطوره شما ، از همه ے کارهایے که

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifشما کرבه اید باخبر باشـב...http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gif

پَس ... ارش برهانی عزیز ... اسطوره ے مَـ ! با تعصب ! با غیرت !

http://fantasyflash.ru/grafic/pixels/image/pixel276.gifمـ افتخار مےکنم که طرفـבارت هستم ... همیـ... :)


=======


واسہ مـ جشن تولد یہ بهونہ هست همیشہ

که تو وبلاگم بـכּـویسم : هیشکی ارش ـכּـمیشہ


تولدت مبارک ارش جان


http://s5.picofile.com/file/8107693334/HBD_Arash_Khosro_9.jpg

پ.ن : خسرو جان تولد شمام مبارک عزیزTagS ارش اقای گل, ارش برهانی, ارش, تولد
تاريخ شنبه بیست و سوم شهریور 1392سـاعت 10:50 نويسنده בُخـتَر ِ شمـآره "9" | |

miss-A